2022

Galvanisering av stål

På Rubbhall varmförzinkar vi allt stål. Men vad är egentligen varmförzinkat stål, och varför använder vi den här metoden? Läs vidare, så förklarar vi lite mer om denna process, och varför det är klokt att välja varmförzinkat stål framför andra stålbehandlingar.

På Rubbhall varmförzinkar vi allt stål. Men vad är egentligen varmförzinkat stål, och varför använder vi den här metoden? Läs vidare, så förklarar vi lite mer om denna process, och varför det är klokt att välja varmförzinkat stål framför andra stålbehandlingar.

Lite rost – lite underhåll

Det finns många sätt att behandla stål. Det kan målas, men målat stål kommer att flagna och rosta med tiden. Man kan även använda enklare typer att galvanisera stålet. Eller så kan du, som vi gör, varmförzinka stålet.


Varmförzinkning är en unik stålbehandling som ger väldigt bra skydd mot rost och återigen ger väldigt lite underhåll. Dessutom blir rör och profiler behandlade på insidan.

Vad är galvanisering?

Galvanisering är en process där skyddande zinkbeläggningar appliceras på stål eller järn för att förhindra rost. Rubbhall utför denna process med varmförzinkning av stålet i alla våra produkter. Detta är en omfattande process, vilket inte bara innebär ett zinkbad.

Innan stålet sänks ner i zink måste det genomgå en frätande rengöring. Under denna rengöring tvättas stålet från olja och fett och annat som kommer på under tillverkningen. Efter detta sänks stålet i en ny sur lösning för att avlägsna rost.

Slutligen, innan det nedsänks i zink, får stålet passera en flussningsprocess. Flux är ett ämne som används för att avlägsna oxider och som förhindrar ytterligare oxidation av smälta metaller. Fluxens densitet är mindre än zink. Fluxet kommer därför att flöda till ytan. På detta sätt kan flussning och beläggning utföras samtidigt.

Hur mycket kostar det?

Nu när du vet vad varmförzinkning är, kan din nästa fråga vara ”Hur mycket kostar det?

Börja med att tänk igenom hur länge du vill att din investering ska hålla och vilket andrahandsvärde den ska ha.

Även om varje projekt kommer att ha sin egen mix av olika kostnader, beroende på storlek, form och andra projektspecifikationer, bör du tänka på «vad får jag för pengarna». God kvalité leder alltid till lång livslängd och bra andrahandsvärde.

Varmförzinkning av stommen ger ett korrosionsskydd som är mycket bättre än andra enklare stålbehandlingar. Det minimerar underhållskostnaderna och gör att hallen håller längre och har ett bättre andrahandsvärde.

Mycket att spara

Nyckeln är det långsiktiga sparandet. Studier visar att om Golden Gate-bron i San Francisco USA hade varmförzinkats hade de kunnat spara över 319 miljoner dollar! I minskat underhåll.

Så – om du letar efter en plasthall som håller är det en bra idé att välja en Rubbhall!

Les mer om: Ljuddämpande produktionshall till stenbrott

Se alla våra hallar här

Inga fält hittades.