Bygglovsansökan

Vi har hög kompetens gällande konstruktionen av alla våra hallmodeller.

Vi har hög kompetens gällande konstruktionen av alla våra hallmodeller. Önskar du hellre att fokusera på egen drift, än att sätta dig in i allt pappersarbete runt bygglov? Då hjälper vi dig gärna.

Spara tid och pengar

Vi erbjuder att hantera ansökan för bygglov på ett snabbt och enkelt sätt.
När du ansöker om bygglov via vår tjänst så slipper du förseningar och sparar tid och inte minst pengar. Tid du hellre kan använda på att driva dit eget företag.

Vi kan göra allt pappersarbete runt ett bygglov för dig om du så önskar.

Detta innebär bland annat

  • Kontrollera projektet i förhållande till arealplan, lagar och regler
  • Upprätta och sända in ansökan till kommunen, inklusive tillhörande handlingar
  • Utarbeta ett beskrivningsbrev – sälja projektet till kommunen
  • Formulera dispensansökan om förslaget inte uppfyller kraven i lagar och föreskrifter och/eller arealplan
  • Begära ut starttillstånd inför byggstart och slutbesked vid klar byggnad
  • Kvalitetssäkring av ditt bygglov innan den skickas till kommunen
  • Om så krävs, överklaga beslut
  • Utse KA till projektet

Byggherrens åtaganden

Signera dokument eller utfärda fullmakt till oss
Kostnader för bygglov, KA samt andra eventuella kostnader

Inga fält hittades.