Vår process

Renthall erbjuder uthyrning av canvashallar, stålbyggnader och isolerade thermohallar i olika storlekar. Alla hallar kan anpassas efter dina behov.

Rubbhall AB erbjuder sälj, uthyrning och leasing av ventilerade, isolerade och avfuktade dukhallar i olika storlekar. Alla hallar är flexibla och kan anpassas efter behov.

Rubbs plasthallar har en rad fördelar som är utvecklade genom 50 år i branschen. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt hall för dig och ditt projekt.

1. Förfrågan på dukhall

Här kommer vi ta reda på mer om ditt projekt. Vad hallen ska användas till, vilken storlek den ska ha, var den ska placeras (med tanke på dimensioner för snö- och vindlaster) och behovet för portar, dörrar, ljus etc. Vi hittar en passande lösning för underlaget.

2. Erbjudande utarbetas och skickas till kund

Erbjudande utifrån enighet i förfrågan utarbetas och skickas till dig som kund så fort som möjligt efter första kontakt.

3. Kontraktsgenomgång

Här har vi blivit eniga om innehållet i erbjudandet, priset på hallen kan låsas, kontraktet utarbetas och skickas över för genomgång.

4. Ansökan om bygglov

Om bygglovet på hallen inte godkänns, så söker vi om tillstånd för ändringar och förbättringar i kommunen där hallen ska placeras. Vi ordnar med grannemedgivande så fort som möjligt efter kontraktssignering. När fristen för motsägelser har gått ut skickas begäran till kommunen. Behandlingstiden är väldigt varierande från kommun till kommun.

5. Projektering / produktion

Här är projektet överlämnat från säljare till projektledare. Hallen anpassas för underlaget som kunden har valt för hallen. Själva hallen tecknas detaljerat upp med placering av dörrar och portar enligt kontraktet. Lite beroende på kontraktets ordval påbörjas gärna projekteringen av hallen före ansökan är godkänt, detta för att kunna leverera hallen så fort som möjligt efter godkänd ansökan.

6. Montering av hall

När bygglovet är godkänt, skickas hallen till kunden. Det är definierat i kontrakt och checklistor vad som krävs av plats runt hallen för montering, och vad Rubb samt kund ska stå för av redskap på byggplatsen. Rubb levererar nästan alla sina hallar färdigmonterade. När monteringen är färdig signeras ett övertagningsschema av kunden och hallen blir överlämnad.

Inga fält hittades.