Leasing

Leasing är en flexibel form för finansiering av köp och ett bra alternativ till ett lån.

Leasing – en smart finansieringsform

Leasing är en flexibel form för finansiering av köp och ett bra alternativ till ett lån.

tälthallen av oss och äger den utrustning som ditt företag behöver och hyr ut det till er genom en på förhand avklarad månadsbetalning och avtalstid.

Normalt varar en leasingperiod från tre till sju år, med andra ord fördelas utgifterna till den period som investeringen ger högst och säkrast avkastning, och innan din verksamhet förändras.

Alla medel som kan skiljas ut som egna enheter och som inte är en fast/permanent byggnad, kan finansieras genom leasing.
Det kan gälla allt från anläggningsmaskiner, varubilar eller tandläkarstolar och självklart alla våra plasthallar.
Ni har alla användningsrättigheter till objektet och kan använda detta för att skapa intäkter till verksamheten.
Denna finansieringsform av en byggnad är unik i jämförelse med en permanent byggnad.

Varför välja leasing?

Med leasing kan ditt företag disponera resurserna ännu smartare.

 • Belastar inte det egna kapitalet
 • Ingen förskottsbetalning av moms på tidpunkten för förvärvet
 • Frigör driftskapital som kan användas till andra viktiga investeringar i företaget
 • Gynnsamma leasingavtal
 • Bättre förhållanden i balansräkningen eftersom leasingobjektet vanligtvis inte påverkar balansräkningen
 • Enkel räkenskapsföring
 • Hyran kostnadsförs i resultaträkenskapen
 • Flexibel finansieringsform. Hyran kan anpassas till säsongsvariationer
 • Kan leasas ner till 0:- i restvärde
 • Förutsägbara utgifter
 • Påverkar inte din kreditlimit hos din ordinarie bank.

Inga fält hittades.