2022

Ljuddämpande produktionshall till stenbrott

När Larvikittblokka i Larvik, Norge, skulle börja såga stenblock behövde de utöka med en produktionshall med en inomhusmiljö som håller sig frostfri året runt. Dessutom behövde de en lösning som var ljuddämpande, så arbetet kunde pågå längre på kvällen utan att störa grannar. Lösningen blev en isolerad dukhall från Rubbhall. I stenbrottet produceras block för […]

När Larvikittblokka i Larvik, Norge, skulle börja såga stenblock behövde de utöka med en produktionshall med en inomhusmiljö som håller sig frostfri året runt. Dessutom behövde de en lösning som var ljuddämpande, så arbetet kunde pågå längre på kvällen utan att störa grannar. Lösningen blev en isolerad dukhall från Rubbhall.

I stenbrottet produceras block för stödmurar, kajer, parker samt ban- och vägprojekt av överskottsblock från Lundhs. – När vi skulle påbörja processen med en ny produktionshall frågade vi tre olika aktörer. Rubbhall var på från första början, säger Jan Henrik Hansen, general manager för Larvikittblokka.

– Vi behövde en ny produktionshall när vi skulle börja såga block. Eftersom vi använder vatten för att kyla klingan behöver vi en hall som är isolerad på ett bra sätt till den tuffa miljön. För att ha frostfritt inomhusklimat och dämpa ljudet i hallen, säger han.

Skräddarsydda hall-lösningar

När Rubbhall fick en förfrågan från Larvikittblokka var det flera saker att tänka på: – Hallen skulle ha 4 portar, flera dörrar och det var viktigt med ljuddämpning. Allt detta måste ordnas och tillsammans har vi lyckats sy ihop denna fantastiska produkt, säger Øyvind Kristiansen, key account manager på Rubbhall Norge.

Tälthallen som monterades upp i stenbrottet är en isolerad FH 15. Den är 15 meter bred och har en vägghöjd på 6,4 meter. Den har 100 mm isolering , och levereras med stora portar på vardera långsida.

-Rubbhall har varit väldigt bra i både planeringsfasen och genomförandet av det här projektet. Stenbrottet har fått en hall som uppfyller alla krav och önskemål, säger Jan Henrik.

Ljudisolerande hall

Tälthallen vid Larvikittblokka är en Thermohall – Rubbhalls egen, patenterade isoleringslösning. Det här är en hall som är både miljövänlig och energieffektiv.

Hallen har 100 mm isolering i tak och väggar. Isoleringen består av obrännbar glasull. Denna isolering ger mycket bra ljudisolering. Den skiljer varm luft från kall luft, både sommar och vinter.

Hur har samarbetet med Rubbhall varit?

-Samarbetet med Rubbhall har fungerat väldigt bra. Vi överväger även Rubbhall i framtida projekt, och kan varmt rekommendera Rubbhall till andra.

Inga fält hittades.