Rubb och RentHall har hjälpt till och stöttat brandförsvaret i Norge genom att bygga en flyttbar brandstation i Oslo.

Tore Fredriksen, administrerande direktör i Egendomsförvaltningssällskapet Omsorgs bygg, kommenterar: «Vi blev ställda inför en utmanande situation med att samtidigt etablera en centralstation samtidigt som en annan central enhet, samtidigt som vi skulle tillvarata enhetens resurser och kapacitet i Oslo by.» Lösningen var att bygga en tillfällig brandstation på Eikenga. En dukhall från Rubb blev bygget i februari och är redan i bruk. Efter att centralstationen är färdig 2023, kommer Eikenga brandstation bli demonterad.

Denna dukhallen är 34 m bred x 34 m lång och inkluderar sex portar i frontgaveln, som vardera är 4 m bred x 5 m hög. Den flyttbara brandstationen har plats för 5 brandbilar och en tvätthall. Det är också en träningshall med dusch och bastu för personalen. Rubb AS och RentHall med sina flexibla hyreslösningar har visat sig å vare den perfekta lösningen for brandväsendets behov. Rubb AS och RentHall fullföljde detta projekt i samarbete med Thorendahl som huvud entreprenör. Detta samarbete kommer fortsätta hela 2020, med Rubb och RentHall som erbjuder en annan flyttbar brandstation för eiendomsforvaltningsselskapet Omsorgs bygg. Denna kommer att vara i Suhms Gate i Oslo.

Hej! Fråga oss om det är
något du undrar!

Kontakt

Har du frågor om hyra,
finansiering eller produkter?

Kontakta oss

info@rubbhall.se
070-838 83 31