2020

Rubb levererar en demonterbar/flexibel brandstation till Oslo kommun i samarbete med Renthall

Rubb och RentHall har hjälpt till och stöttat brandförsvaret i Norge genom att bygga en flyttbar brandstation i Oslo.

Rubb och RentHall har hjälpt till och stöttat brandförsvaret i Norge genom att bygga en flyttbar brandstation i Oslo.

Tore Fredriksen, administrerande direktör i Egendomsförvaltningssällskapet Omsorgs bygg, kommenterar: ”Vi blev ställda inför en utmanande situation med att samtidigt etablera en centralstation samtidigt som en annan central enhet, samtidigt som vi skulle tillvarata enhetens resurser och kapacitet i Oslo by.” Lösningen var att bygga en tillfällig brandstation på Eikenga. En dukhall från Rubb blev bygget i februari och är redan i bruk. Efter att centralstationen är färdig 2023 kommer Eikenga brandstation bli demonterad.

Denna dukhallen är 34 m bred x 34 m lång och inkluderar sex portar i frontgaveln, som vardera är 4 m bred x 5 m hög. Den flyttbara brandstationen har plats för fem brandbilar och en tvätthall. Det är också en träningshall med dusch och bastu för personalen. Rubb AS och RentHall med sina flexibla hyreslösningar har visat sig vara den perfekta lösningen för brandväsendets behov. Rubb AS och RentHall fullföljde detta projekt i samarbete med Thorendahl som huvudentreprenör. Detta samarbete kommer fortsätta hela 2020, med Rubb och RentHall som erbjuder en annan flyttbar brandstation för Egendomsförvaltningssällskapet Omsorgs bygg. Denna kommer att ligga i Suhms Gate i Oslo.

Inga fält hittades.