2015

Rubb AS på Aqua Nor 2015 – Plasthall som kjølelager?

Etter en stadig økende mengde med forespørsler, og flere suksessfulle prosjekt innen fiskeri, ønsker Rubb AS i år å profilere seg tydeligere i bransjen.

Etter en stadig økende mengde med forespørsler, og flere suksessfulle prosjekt innen fiskeri, ønsker Rubb AS i år å profilere seg tydeligere i bransjen. Det er særlig våre plasthaller brukt til kjølelager, som er svært godt tatt imot av kunder.

Vi deltar derfor med full styrke på Aqua Nor messen i år, 18-21 august, i Trondheim. Møt oss på stand C-221!

Rubb AS sine høy-kvalitets plasthaller tillater et stabilt og kontrollerbart miljø uansett om en ønsker kjøling eller oppvarming. Alle produkter kan lagres, også mat og drikke i form av både kjøl- og fryselager. Rubb sine plasthaller er bygd for å vare, men kan også flyttes når som helst eller utvides for å møte endrede krav. De siste årene har messen samlet rundt 18.000 – 20.000 besøkende fra opptil 65 nasjoner. Her presenteres all nyheter av betydning for næringen.

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Arnstein Ø. Torgersen

General Manager
post@rubb.no | +47 32 15 05 00

Inga fält hittades.