Grøntvedt Pelagic har utvidgat sin produktion och lagringskapacitet genom att skaffa sin tredje Thermohall från Rubb AS.

Grøntvedt Pelagic på Ørland i Trøndelag är en av Norges ledande producent av livsmedel från havet. Främst sill och makrill och exporterar globalt. Grøntvedt Pelagic valde Rubb AS som leverantör till deras tredje kyllager/produktions hall.

Rubb AS levererade den första hallen 2017 en 30m x 108 m x 5 m med 150mm isolering. Denne hallen är delad i två olika temperaturzoner med hjälp av en Thermohall delningsvägg. I hallen mognar fisken i tunnor som blir kontrollerad regelbundet, och temperaturen ska vara 2 grader Celsius.

Grøntvedt utvidgade 2018 med ytterligare en Thermohall från Rubb AS. Denne hallen är 20m x 152 m x 5 m med samme isolerings tjocklek. I denne er det to Thermohall delningsväggar och 3 temperatur zoner.

Den tredje och pågående sista Thermohallen levererad från oss i Rubb AS är på 30m x 200m x 5m och innehåler 4 temperatur zoner. I denne hallen är det i dessutom en egen produktionsenhet.

Alla Thermohallar är levererade med 150mm isolering och speciella portar som efterlever kundens krav på energieffektivitet.

Thermohallen levererad av Rubbhall AB är extremt energieffektiva, har kort byggtid och är perfekt till denna typ kyllager.

Hej! Fråga oss om det är
något du undrar!

Kontakt

Har du frågor om hyra,
finansiering eller produkter?

Kontakta oss

info@rubbhall.se
070-838 83 31