2020

Flexibla och flyttbara lösningar på Ulstein Group ASA

Grøntvedt Pelagic har utvidgat sin produktion och lagringskapacitet genom att skaffa ytterligare en Thermohall från Rubb AS

Grøntvedt Pelagic har utvidgat sin produktion och lagringskapacitet genom att skaffa sin tredje Thermohall från Rubb AS.

Grøntvedt Pelagic på Ørland i Trøndelag är en av Norges ledande producent av livsmedel från havet, främst sill och makrill, och de exporterar även globalt. Grøntvedt Pelagic valde Rubb AS som leverantör till sitt tredje kyllager/produktionshall.

Rubb AS levererade den första hallen 2017, en 30 m x 108 m x 5 m med 150 mm isolering. Denna hall är delad i två olika temperaturzoner med hjälp av en Thermohall delningsvägg. I hallen mognar fisken i tunnor som blir kontrollerade regelbundet och temperaturen ska vara 2 grader Celsius.

Grøntvedt expanderade 2018 med ytterligare en Thermohall från Rubb AS. Denna hall är 20 m x 152 m x 5 m med samma isoleringstjocklek. Denna har två Thermohall delningsväggar och tre temperaturzoner.

Den tredje och pågående sista Thermohallen levererad från oss i Rubb AS är på 30 m x 200 m x 5 m och har fyra temperaturzoner. Denna hall har dessutom en egen produktionsenhet.

Alla Thermohallar är levererade med 150 mm isolering och speciella portar som efterlever kundens krav på energieffektivitet.

Thermohallen levererad av Rubbhall AB är extremt energieffektiv, har kort byggtid och är perfekt till denna typ av kyllager.

Inga fält hittades.