2020

Norrek Dypfrys AS valde Rubbhall

Rubb AS fick i uppdrag att att utveckla en lagerlösning för fryst mat till Norrek.

Rubb AS fick i uppdrag att att utveckla en lagerlösning för fryst mat till Norrek.

Temperaturkontroll var viktig för detta projektet och därmed blev en 50 mm isolerad Thermoduk valt för att säkra stabil temperatur för livsmedelsprodukterna. Rubbhallen är 20 m bred och 40 m lång som ger god plats for Norreks produktion. Varuflödet in och ut ur hallen sker genom 2 portar 4 x 4,5 m i sidan på hallen och en port på 45 x 4,5 på gaveln.

Claus Trodal Christensen, Avdelningsledare för Norrek på Hegdal och Øyvind Kristiansen, Key Account Manager i Rubb AS är riktigt nöjda med den nya Rubbhallen. 

Norrek är specialister på djupfrysta bär, frukt, grönsaker, soppor och potatisprodukter. De är baserade i Helgeroa och på Hegdal vid Larvik. Vid anläggningen på Hegdal bearbetas grönsaker och potatisprodukter. I dag tvättas potatis och grönsaker för att gå vidare till produktion. Det positiva med att flytta lagret in är att de tar bättre vara på råvarornas fina egenskaper och får en bättre torrseparation av jord på rot-produkterna, bättre ljus och bättre arbetsförhållande för sina anställda.

Sammantaget gör detta Norrek till en ännu bättre producent.

Claus Trodal Christensen, Avdelningsledare för Norrek på Hegdal och Øyvind Kristiansen, Key Account Manager i Rubb AS berättar om tillvägagångssättet.

Norrek valde en hall från Rubb AS som sin torrseparationsanläggning.
Från denna anläggning blir råvarorna transporterade på transportband till produktionslokalen tvätt och vidarebehandling till färdig produkt. Claus Trodal Christensen, Avdelningsledare för Norrek på Hegdal kontaktade i maj Øyvind Kristiansen, Key account Manager i Rubb AS och de startade igång processen med bygg och konstruktion av Rubbhallen.
Projektledare Fredrik Holmedal tog så över projektet och har i gott samarbete med kunden levererat en hall som tillfredsställer alla behov kunden har. Vårt systerföretag Plamek har monterat hallen och vi kan se tillbaka på ännu ett lyckat projekt i regi av Rubb AS.

Inga fält hittades.