2016

Kongsberg Gruppen, Thermohall – isolert lagerhall for olje- og gasskomponenter

Thermohallen fra Rubb ble valgt som et pilotprosjekt, og den første hallen på 1.000 m2 var klar til bruk på mindre enn tre måneder.

Konsernet leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart.

Kongsberg Industriområde er i rask utvikling og trenger raskt høy kvalitet og klimakontrollert lagringsplass.

For å møte øket plassbehov begynte Kongsbergs ledelse å lete i markedet etter byggeløsninger med spenn på minimum 20 meter, som var oppvarmet og ventilert og med sikker og rask levering.

Med bakgrunn i den kommende vinteren var prosjekttiden tre måneder. På grunn av usikkerhet om hvor lenge behovet for lagringsplass var til stede og for fleksibilitet ved fremtidige utvidelse av industriområdet, ønsket Kongsberg ledelse at bygningen skulle leies og være flyttbar.

Thermohallen fra Rubb ble valgt som et pilotprosjekt, og den første hallen på 1.000 m2 var klar til bruk på mindre enn tre måneder. Kongsberg Gruppens opplevelse fra dette første prosjektet var så positivt, at de over de neste årene bestilte flere Thermohaller.

Noen av disse vil være i permanent bruk, mens andre er utleid som midlertidige bygninger. Sluttbrukerne og ledelsen i Kongsberg Gruppen har hatt veldig gode erfaringer med Thermohallene fra Rubb, med sitt unike byggesystem og høye kvalitet.

Inga fält hittades.