Rubb AS har utviklet en servicehall for storstilt veibygging sammen med selskapet Hæhre Maskinutleie. Virksomheten omfatter bl.a. bruk av eksplosiver som krever spesielle lagringsbehov.

Bygningen måler 15m x 24.2m og oppfyller TEK 10 / Euro Koder for disse bygningstypene. Porten er 5m x 5m og det er fire mindre dører for å feste containere eller brakker til bakre gavl av bygningen.

Denne standardbygningen har løsninger for dører til kontorer og verksteder for ulike typer utstyr og delelager. Bygningen er rask å montere, lett å flytte og kan enkelt demonteres for flytting til fremtidige prosjekt.

Når en dør ikke er i bruk for containere eller brakker, er veggene helt forseglet uten kuldebroer og med samme U-verdi som resten av bygningen. Det interne varmesystemet bidrar til å beskytte utstyret mot frost når det ikke er i bruk.

Arnstein Ø. Torgersen

General Manager
post@rubb.no | +47 32 15 05 00

Hej! Fråga oss om det är
något du undrar!

Kontakt

Har du frågor om hyra,
finansiering eller produkter?

Kontakta oss

info@rubbhall.se
070-838 83 31