FTS Egendom valde Rubb som sin samarbetspartner när de skulle bygga 4 lagerhallar på 1800 m2 vardera.

Konceptet är i och för sig enkelt. Uthyrning av lageryta till kunder som behöver plats nära den växande importhamnen i Fredrikstad. För att hålla kostnaderna nere och därmed hyran till kund så valde FTS Egendom att inte bygga traditionell byggnad. Istället blev valet en Thermohall från Rubb AS

– Vi kunde byggt «vanlig», men det hade blivit dubbelt så dyrt och hyreskostnaden per kvadratmeter hade varigt för hög. Nu kan vi gå ut i marknaden med en attraktiv prissättning, berättar Jon Børresen, daglig leder, FTS Eiendom.

Hej! Fråga oss om det är
något du undrar!

Kontakt

Har du frågor om hyra,
finansiering eller produkter?

Kontakta oss

info@rubbhall.se
070-838 83 31