2018

FTS Egendom AS

Leveranse av fire stk lagerhaller på 1800m2 hver.

FTS Egendom valde Rubb som sin samarbetspartner när de skulle bygga 4 lagerhallar på 1800 m2 vardera.

Konceptet är i och för sig enkelt. Uthyrning av lageryta till kunder som behöver plats nära den växande importhamnen i Fredrikstad. För att hålla kostnaderna nere och därmed hyran till kund så valde FTS Egendom att inte bygga traditionell byggnad. Istället blev valet en Thermohall från Rubb AS

– Vi kunde byggt «vanlig», men det hade blivit dubbelt så dyrt och hyreskostnaden per kvadratmeter hade varigt för hög. Nu kan vi gå ut i marknaden med en attraktiv prissättning, berättar Jon Børresen, daglig leder, FTS Eiendom.

Inga fält hittades.